route66
Kies jouw taal
Jouw mening over de school is belangrijk

MIJN PRAKTIJKSTAGE IN VALENCIA BIJ ROUTE 66 IDIOMAS

Mijn  naam is Desiré en ik ben bezig met het laatste jaar van mijn studie Spaanse Letteren op de Universiteit van Valencia (UV). Ik kreeg contact met  Route 66 Idiomas via informatie die ik vond bij het stagebureau van de universiteit  (ADEIT).  R66 boodt me de gelegenheid werkervaring op te doen en Spaanse les te geven aan buitenlanders. Voor al mijn vragen kon ik terecht bij het hoofd van de afdeling Spaans, Pilar Hernandez. De leuke en professionele manier waarop zij dit deed was doorslaggevend voor mijn keuze van juist deze school. Achteraf kan ik met zekerheid zeggen: het was de juiste keuze.

Ik begon in oktober met het observeren van lessen zodat ik kon wennen aan de leermethoden van R66. Ik kon de docenten leren kennen en bekijken hoe zij omgingen met de verschillende groepen (met elk een ander niveau) en hoe werd omgegaan met de verschillende behoeftes van elke student. Op die manier leerde ik eveneens de studenten kennen waar ik straks les aan zou gaan geven.

Vanaf de derde week stond ik zelf voor de klas, maar er was altijd een docent aanwezig die mij ondersteunde en eventueel van advies voorzag, tijdens of ná de les. Alle begin is moeilijk, maar ondanks dat ik vaak niet zeker wist hoe situaties in de les aan te pakken, met behulp van de begeleidend docent (en wat geduld van de studenten 😉 ) ging alles goed en was iedereen tevreden met hoe ik het deed.

Terugkijkend kan ik zien hoeveel ik geleerd heb! De groepen zijn klein dus is het mogelijk de studenten individuele aandacht te geven, wat cruciaal is. Daarbij komt ook dat de studenten van alle leeftijden zijn en overal vandaan komen, wat betekent dat elke student vaak op een andere manier leert.

Zoals ik eerder al zei, de aandacht die ik kreeg van Pilar en de andere docenten hebben me erg geholpen bij mijn ontwikkeling; hun advies over lesmateriaal en lesmethoden, hun geduld en flexibiliteit en hun constante ondersteuning.  Nu ik bijna mijn praktijkstage heb afgerond kan ik volmondig zeggen dat Spaanse les geven mijn roeping is, heel bijzonder om daar nu zo van overtuigd te zijn. Mede dankzij de kans die Route 66 me heeft gegeven.

Desiré Jareño Albert

Deel!