Privacybeleid van Route 66 Idiomas
Kies jouw taal
Jouw mening over de school is belangrijk

Privacy beleid

In overeenstemming met de huidige Verordening (EU) 2016/679, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens verkregen uit dit formulier zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand onder de verantwoordelijkheid van ROUTE 66 IDIOMAS SLU om uw vragen te beantwoorden en u gerelateerde informatie te sturen die voor u van belang kan zijn.

Deze behandeling van uw gegevens zal worden beschermd door uw eigen toestemming. Door op de knop “BEVESTIGEN” te drukken, stemt de gebruiker in met de hierboven beschreven behandeling.

Wij delen u ook mee dat wij uw gegevens niet aan derden zullen doorgeven, tenzij u daartoe wettelijk verplicht bent of uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

De gebruiker wordt er eveneens op gewezen dat hij/zij te allen tijde het recht van toegang, rectificatie of onderdrukking van gegevens kan uitoefenen, evenals andere rechten die in dit document worden erkend en die door Verordening (EU) 2016/679 worden geregeld, door een e-mail met een kopie van zijn/haar ID te sturen naar het volgende e-mailadres: info@route66idiomas.com.