Revisie en correctie teksten bij Route 66 Idiomas
Kies jouw taal
Jouw mening over de school is belangrijk

Revisie en correctie van teksten

Op Route 66 Idiomas kunnen wij ook vertalingen die gemaakt zijn door een ander vertaalkantoor of door een derde, en teksten die door een niet-moedertaalspreker geschreven zijn controleren en corrigeren.

In het geval van teksten geschreven door een niet-moedertaalspreker zullen onze taalkundigen, specialisten en moedertaalsprekers van de talen waarin de documenten zijn geschreven, deze controleren en grammatica-, spellings- en interpunctiefouten evenals taaleigen uitdrukkingen verbeteren.

In het geval van de revisie van een vertaling, wordt de vertaling vergeleken met de oorspronkelijke tekst om omissies en tegenstrijdigheden in het formaat en lettertype, evenals spellings- en stijlfouten te corrigeren.

Revisies van Spaanse en Catalaanse/Valenciaanse teksten

Ons team heeft ook Spaanse professionele proeflezers die de spelling en stijl van allerlei soorten teksten in het Spaans en Valenciaans/Catalaans nakijken en corrigeren.

Om een vrijblijvende prijsopgave te ontvangen stuurt u een e-mailbericht naar traduccion@route66idiomas.com

In deze mail ontvangen we graag de volgende informatie:

  • Taal van de originele tekst.
  • Gewenste doeltaal of -talen.
  • Een eventuele datum waarop u de vertaling nodig heeft.
  • Het gehele document als bijlage of een voorbeeld van de inhoud (wij garanderen de vertrouwelijkheid en het auteursrecht van de ontvangen teksten).
  • We zullen onze prijsopgave binnen 24 uur opsturen en deze zal gedurende 5 werkdagen geldig blijven.

Vraag nu om een offerte