route66
Kies jouw taal
Jouw mening over de school is belangrijk

Forum ELE Docenten op de Universiteit van Valencia (UV)

10e ELE Forum, Universiteit van Valencia

De docenten Spaans van talenschool Route 66 Idiomas geven niet alleen les, maar doen ook regelmatig mee aan activiteiten en evenementen die georganiseerd worden rond het lesgeven aan buitenlanders (ELE). Eén voorbeeld hiervan is het jaarlijkse ELE forum op de faculteit Spaans van de Universiteit van Valencia (UV). Onze eerste deelname was in 2009, waar Pilar Hernandez en Renate van Schie veel belangstelling trokken met ¨La palabra secreta¨. Dit jaar zijn het Maria Jiménez, Mónica Moya en Elena Montagud die de eer hoog gaan houden tijdens dit evenement.

Het  Forum ELE Docenten is een ontmoetingsplaats voor eenieder die geïnteresseerd is in taalontwikkeling en lesgeven van Spaans aan anderstaligen. Het is een platform voor het uitwisselen van ervaringen en biedt mogelijkheden voor het tonen van nieuwe, innovatieve ideeën om lessen efficienter, dynamischer en leuker te maken.

Het Forum bestaat uit 2 delen. Allereerst training, waarbij gerenommeerde onderzoekers ontwikkelingen presenteren op ELE gebied. Daarna het meer interactieve tweede deel, waarbij een lesactiviteit aan de aanwezigen wordt gepresenteerd. Dit is het moment waarop onze geweldige docenten in actie komen met:

“Wat zou er gebeuren wanneer je zou worden gebeten door een radioactieve spin (transformaties met gebruikmaking van werkwoorden die verandering weergeven)”

Het hoofddoel van deze praktijkles is het gebruik van een grammaticale component, het gebruik van werkwoorden die verandering weergeven – en een vocabulaire component, het omschrijven van de verandering.

We beginnen met het tonen van wat fotos van monsters en personen (tip: om een afbeelding van een monster te creeëren, zou je bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van een website zoals http://www.heromachine.com). De fotos worden verdeeld onder groepjes studenten en elk groepje krijgt er één.

De eerste opdracht is om een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te geven van de foto die elke groep heeft ontvangen. De studenten moeten hier al werkwoorden gebruiken die verandering weergeven!

Bij hun tweede opdracht krijgen de studenten een instructiekaart waarop een aantal aanwijzingen staan over hun  foto. De studenten moeten vervolgens zo uitgebreid mogelijk uiteenzetten welke veranderingen er volgens hen hebben plaatsgevonden.

Tenslotte kunnen de studenten een tekening maken van hoe volgens hen de veranderingen eruit zien.

Deze activiteit is bedoeld voor studenten met een Spaans niveau B2.

Maximale duur van deze activiteit is 40 minuten.

Lijkt een leuke oefening, toch? Mis het dus niet! Wanneer je in Valencia bent, kom onze docenten aan het werk zien op zaterdag 8 maart, Facultad de Filología, Traducción y Comunicación van de Universiteit van Valencia. De eerste sessie is van 12.00 to 12:30u in collegezaal S-7 en de tweede van 13.00 tot 13:30u in collegezaal S-8.

Ze zullen het geweldig vinden jullie te zien en graag al jullie vragen beantwoorden!!

We hopen jullie te zien op het forum 🙂

foroele.es

Libro de resúmenes 2014

Deel!