route66
Kies jouw taal
Jouw mening over de school is belangrijk

Talenschool Route 66 Idiomas uit Valencia en Erasmus Plus

Internationalisering is een begrip dat steeds belangrijker wordt binnen het Nederlandse onderwijs.

Of het nu gaat om Primair, Voortgezet en Hoger Onderwijs, de Lerarenopleidingen, het Middelbaar Beroepsonderwijs of Volwasseneneducatie, Internationalisering staat hoog op de agenda.

Studeren in het buitenland is belangrijk  in de wereld  van nu. Voor de toekomst van Europa is investeren in de kwaliteit van onderwijs op alle niveaus van levensbelang. Mensen die zich ontwikkelen, een beter aanpassingsvermogen hebben en beter inzetbaar zijn, hebben een groot voordeel op arbeidsmarkt. Studeren in het buitenland draagt daar in grote mate toe bij. Het nieuwe Europese subsidieprogramma Erasmus+ is één van de middelen om studeren in het buitenland mogelijk te maken. De inschrijving voor deze subsidie sluit op 17 maart.

Wil je weten óf en hóe het leren van Spaans bij talenschool Route 66 Idiomas en Erasmus+ samen gaan, neem dan contact met ons op.

Nogmaals, de inschrijving voor deze subsidie sluit op 17 maart.

¡Hasta pronto!

Deel!