Revisie en Correctie

Revisies van teksten in vreemde talen

Op Route 66 Idiomas kunnen wij ook vertalingen die gemaakt zijn door een ander vertaalkantoor of door een derde, en teksten die door een niet-moedertaalspreker geschreven zijn controleren en corrigeren. translation-survey-software

In het geval van teksten geschreven door een niet-moedertaalspreker zullen onze taalkundigen, specialisten en moedertaalsprekers van de talen waarin de documenten zijn geschreven, deze controleren en grammatica-, spelling- en interpunctie-fouten evenals taaleigen uitdrukkingen verbeteren.

In het geval van de revisie van een vertaling, wordt de vertaling vergeleken met de oorspronkelijke tekst om omissies en tegenstrijdigheden in het formaat en lettertype, evenals spellings- en stijlfouten te corrigeren.

Revisies van Spaanse en Catalaanse/Valenciaanse teksten

Ons team heeft ook Spaanse professionele proeflezers die de spelling en stijl van allerlei soorten teksten in het Spaans en Valenciaans/Catalaans nakijken en corrigeren.

Wat zijn de kosten van een revisie of correctie?

De prijzen voor de revisie en correctie zullen vergelijkbaar zijn met prijzen voor vertalingen en dus afhankelijk van de taal/talen van de tekst die nagekeken moet worden en het aantal woorden van het document.

Om een vrijblijvende prijsopgave te ontvangen stuurt u een e-mailbericht naar traduccion@route66idiomas.com

Wij verzoeken u om ons de volgende gegevens te doen toekomen:
• Taal van de originele tekst
• Gewenste doeltaal of -talen
• Een eventuele datum waarop u de vertaling nodig heeft
• Aantal woorden en/of pagina’s van het te vertalen document
• Het gehele document als bijlage of een voorbeeld van de inhoud (wij garanderen de vertrouwelijkheid en het auteursrecht van de ontvangen teksten)

We zullen onze prijsopgave binnen 24 uur opsturen, en deze zal gedurende 5 werkdagen geldig blijven.

U kunt ons ook bellen of onze orientatieprijzen in het menu hieronder bekijken.

Ik wil graag méér informatie

Meer informatie


Tarieven Betaalwijze