Beëdigde vertalingen

Beëdigde vertaling

Beëdigde (ook “officiële” of “gecertificeerde”) vertalingen van en naar het Castiliaans/ Spaans vanuit en naar andere talen worden uitgevoerd door vertalers met de titel “Beëdigd Vertaler” die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken verleend wordt. Deze worden voorzien van de stempel en handtekening van de vertaler waardoor de vertaling gecertificeerd is en volle rechtsgeldigheid heeft om te worden ingediend bij openbare of privé instellingen.

Voor welke soorten documenten heb ik een beëdigde vertaling nodig?

Documenten waarvan vaak beëdigde vertalingen nodig zijn: uittreksels uit het geboorteregister, getuigschriften, diploma’s, contracten, enz.Vertaal-service_Route66idiomas_Valencia

Als u niet precies weet of u een beëdigde vertaling nodig heeft of niet, moet u contact opnemen met de instantie waar u het document moet indienen.

Tarieven van een beëdigde vertaling

Het tarief van een beëdigde vertaling is afhankelijk van de taal of talen waarin de vertaling gemaakt moet worden, het aantal te vertalen woorden, en of het een spoedgeval is.

Om een vrijblijvende prijsopgave te ontvangen stuurt u een e-mailbericht naar traduccion@route66idiomas.com

Wij verzoeken u om ons de volgende gegevens te doen toekomen:
• Taal van de originele tekst
• Gewenste doeltaal of -talen
• Een eventuele datum waarop u de vertaling nodig heeft
• Aantal woorden en/of pagina’s van het te vertalen document
• Het gehele document als bijlage of een voorbeeld van de inhoud (wij garanderen de vertrouwelijkheid en het auteursrecht van de ontvangen teksten)

We zullen onze prijsopgave binnen 24 uur opsturen, en deze zal gedurende 5 werkdagen geldig blijven.

U kunt ons ook bellen of onze orientatieprijzen in het menu hieronder bekijken.

Ik wil graag méér informatie

Meer informatie


Tarieven Betaalwijze