Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Een inschrijving voor een cursus Spaans bij talenschool Route 66 idiomas (hierna ¨R66¨ genoemd), betekent dat je de volgende voorwaarden accepteert:

 • De lessen kunnen worden gegeven door verschillende docenten, zodat studenten de mogelijkheid hebben om verschillende accenten en intonaties te horen.
 • Studenten kunnen een privéles verplaatsen of afzeggen wanneer dit minstens 24 uur van tevoren per telefoon of e-mail aan het secretariaat van R66 wordt gemeld. In het geval dat een student niet naar les komt zonder deze afmelding, verliest hij/zij deze les en kan deze niet worden ingehaald.
 • Groepscursussen worden op de dagen en tijden gegeven zoals bepaald door R66; de student kan de lestijden niet veranderen en niet bijgewoonde lesuren kunnen niet worden ingehaald.
 • R66 is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade die zich tijdens het verblijf op bij R66 heeft voorgedaan. De student is verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door hem bij R66.
 • Er is een klachtenformulier van de Valenciaanse Gemeenschap op aanvraag beschikbaar.
 • In het geval dat een student beslist om de cursus te annuleren nádat deze begonnen is moet hij/zij de volledige cursusprijs betalen. Als er echter speciale omstandigheden zijn, kan R66 besluiten om een uitzondering op de regel te maken.
 • Zoals wet 15/1999 van 13 december voorschrijft, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zullen de door u verstrekte gegevens onder de verantwoordelijkheid van ROUTE 66 IDIOMAS komen te vallen met als doel onze verplichtingen voortkomend uit onze relatie met u na te komen. U kunt ons schriftelijk op de hoogte stellen van wijzigingen, annulering of bezwaar via het volgende adres: C/ MORATIN, Nº15-4ª 46002, VALENCIA. U verklaart dat uw gegevens correct zijn en zal ons informeren over wijzigingen die zouden optreden in deze gegevens, en dat u akkoord bent met het gebruik van uw gegevens om onze contractuele relatie voort te zetten. Ook vragen wij uw akkoord om uw gegevens te verstrekken aan andere bedrijven wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van het contract of een verbetering van de relatie tussen beide partijen, alsmede u relevante informatie toe te sturen van promotionele aard, naar het door u verstrekte adres.
 • R66 doet haar uiterste best alle informatie in onze Voorwaarden juist, volledig en actueel weer te geven. Het kan echter gebeuren dat de informatie onnauwkeurigheden of typefouten bevat. Mocht je een fout ontdekken willen we je vragen ons daarover te informeren.
Cursus Spaans: Bepalingen en Voorwaarden
 • Om te reserveren voor een cursus moet de student een aanbetaling van € 200 doen. De rest van de totale cursusprijs kan op de eerste dag van de cursus worden betaald.
 • Na de bevestiging van de aanbetaling te hebben ontvangen, zal R66 een bevestiging van inschrijving aan de student sturen.
 • De prijs is exclusief accommodatie, verzekeringen of transport vanaf de luchthaven, tenzij anders aangegeven.
 • Groepsgrootte: min. 3 studenten, max. 6.
 • Als het minimum aantal studenten om groepen te vormen niet bereikt wordt (3 studenten), bestaan er de volgende opties voor dezelfde prijs (totdat het minimum van 3 studenten per klas bereikt wordt):Als er slechts 2 studenten zijn, bieden we 15 lesuren per week in plaast van 20 uur. Als zich slechts 1 student inschrijft bieden we 7.5 individuele lesuren per week in plaast van 20 uur.
 • 55 minuten lesduur per uur.
 • Als een student zijn/haar reservering meer dan 15 kalenderdagen vóór de datum van aanvang van de cursus wenst te annuleren, zal de R66 50% van de aanbetaling (€ 100) terugbetalen plus het volledige bedrag van elke andere som die betaald werd. In het geval dat de student zijn/haar reservering minder dan 15 dagen vóór de datum van aanvang van de cursus wenst te annuleren, zal R66 de aanbetaling van € 200 niet terugbetalen. Wel bestaat er de mogelijkheid van volledige vergoeding van elke andere som die betaald werd. In het geval van annuleringen nádat de cursus begonnen is, zal er geen mogelijkheid van terugbetaling bestaan. Als er echter speciale omstandigheden zijn, kan R66 besluiten om een uitzondering op de regel te maken.
 • Om te betalen via overschrijving heeft u de IBAN en BIC/SWIFT-code van R66 nodig. Sommige buitenlandse banken kunnen ook vragen naar het adres van onze bank:

  IBAN-code: ES13 0081 0411 13 0001184429
  BIC/SWIFT-code: BSABESBB
  Bank: Banco Sabadell.
  Adres van de bank: Avda. Camí Nou 116, 46910
  Benetússer.

 • Alle betalingen dienen vergezeld te gaan van de naam van de student. De administratiekosten die voor de overdracht in rekening gebracht worden door de bank zijn ten laste van de student.
 • Men kan de bedragen voor de cursus Spaans en/of de accommodatie in één enkele overdracht betalen. In het geval dat de student op deze wijze wil betalen, moet bij de overdracht worden vermeld dat men zowel de cursus als de accommodatie betaalt.
Accommodatie: Bepalingen en Voorwaarden
 • Een week is 6 nachten.
 • Indien een student een reservering wenst te annuleren, moet R66 minstens 2 weken voor de datum waarop hij/zij op de accommodatie zou aankomen op de hoogte gesteld worden. Als R66 deze melding in minder dan 2 weken van tevoren ontvangt, verliest de student de aanbetaling.
 • Indien de student na aankomst besluit de reservering te annuleren is er geen terugbetaling mogelijk. Als er echter speciale omstandigheden bestaan kan R66 besluiten om een uitzondering op de regel te maken.
 • Studenten kunnen op elk gewenst moment de accommodatie betreden en verlaten. Bij een beslissing om het verblijf te verlengen (voor of na de aankomst van de student in Spanje) zullen de extra dagen in rekening gebracht worden. De mogelijkheid van een huurverlenging op de zelfde plaats van accommodatie zal afhangen van de beschikbaarheid van deze.
 • Om te betalen via overschrijving heeft u de IBAN en BIC/SWIFT-code van de Academie nodig. Sommige buitenlandse banken kunnen ook vragen naar het adres van onze bank:

  IBAN-code: ES13 0081 0411 13 0001184429
  BIC/SWIFT-code: BSABESBB
  Bank: Banco Sabadell.
  Adres van de bank: Avda. Camí Nou 116, 46910
  Benetússer.

 • Alle betalingen dienen vergezeld te gaan van de naam van de student. De administratiekosten die voor de overdracht in rekening gebracht worden door de bank zijn ten laste van de student.
 • Men kan de bedragen voor de cursus Spaans en accommodatie in een enkele overdracht betalen. In het geval dat de student op deze wijze wil betalen, moet bij de overdracht onder “concept” worden vermeld dat men zowel de cursus als de accommodatie betaalt.