Prova de nivell Valencià

2009_logo_route66_low(2)

Nom

Correu electrònic

Telèfon

1) Forat on fiquem la clau per a obrir, per exemple, una porta.

2) La gallina ha ______ un ou.

3) Frumentaci

4) El colom ______ .

5) Cal ______ el vi perquè no estiga térbol.

6) Catxap

7) Aquella dona ha patit ______ i ha caigut a terra.

8) a borbollons

9) Llig el ______ vint-i-set.

10) Si ens hagueren avisat més prompte, nosaltres ______ pogut arribar a temps.

11) Enguany, Lluís no està ______ cap assignatura.

12) Ara diu que no l’han ______ en la llista per error.

13) Estàvem tan enfadades que ______ foc pels queixals.

14) Li ______ l’alé.

15) Vam arribar al teatre i ______ al davant.

16) A les periodistes, no ______ va agradar l’horari de la roda de premsa.

17) Has tret la gossa? Sí, ______ a passejar

18) Maria, porta a les veïnes la clau de la terrassa! Porta ______ ara mateix, per favor!

19) Vaig trobar una espon ___a en la pla___a.

20) Rembrandt va pintar molts ______.

21) Té un problema ______; se li unflen els______ .

22) Finalment pogueren desxifrar el ______.

23) La frase ben escrita és:

24) El monjo dels cabells ______ viu amb molta ______ .

25) ______ pare ha viatjat per tot el ______ .

26) He ballat diverses______pausades.

27) He obert un______ corrent al banc.

Fi de la prova