Coneixements Superiors C2

Coneixements Superiors C2 de Valencià

Objectiu general

La persona que opte a este certificat ha de ser capaç de comprendre sense esforç pràcticament tot el que llig o escolta. Ha de poder resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, Clase-de-Valenciano-nivel-superiori presentar-los d’una manera coherent. Així mateix, ha de ser capaç d’expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Preus cursos novembre 2017Preus cursos juny 2018

 

Àrea de comprensió

Primer llegiran un text i posaran una creu en la casella corresponent en cada enunciat segons siga vertader (v) o fals (F).
Després llegiran un text i marcaran la resposta més adequada per a cada enunciat.

Àrea d´estructures lingüístiques

Haurà de triar l’opció correcta (a, b, c) sobre qüestions de lèxic i semàntica, morfologia i sintaxi i sobre normativa ortogràfica. proves-jqcv-Route-66-Idiomas

Àrea d´expressió escrita

Primerament farà un dictat. Després haurà d’escriure un text d’aproximadament 200 paraules (mínim), després de triar entre dues opcions.

Àrea d´expressió i interacció oral

L’examinand triarà una de les dues lectures que li presentaran i la llegirà en veu alta. Després farà una breu exposició sobre el text o el seu tema, que pot haver preparat prèviament, i acabarà la intervenció mantenint una conversa amb els examinadors, en la qual li faran preguntes sobre el tema de la lectura.

Traure el mitjà (o l’elemental, o el nivell oral, o el superior) és qüestió de bona cosa d’interés i, per què no, d’un curset de valencià. A Route 66 Idiomas en fem molts durant tot l’any. Els cursos que comencen a setembre o més endavant poden ajudar-vos a fer amb molt d’èxit els exàmens del novembre o del juny per a l’obtenció dels títols.
Us hi atreviu? Doncs poseu fil a l’agulla endavant les atxes!

 

Consulteo-nos

Más Información


Formulario de matrícula Términos y condiciones Forma de pago Prova de nivell Fechas de exámenes