Coneixements orals A2

Coneixements orals A2 de Valencià

– Màxim de 6 alumnes per classe –
Objectiu general

A-Route-66-Idiomas-en-fem-molts-d’intensius-i-de-durant-tot-l’anyLa persona que opte a aquest certificat ha de ser capaç de comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata. Ha de poder comunicar-se en situacions senzilles que exigisquen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Ha de poder escriure de manera senzilla aspectes de la seva experiència personal, del seu entorn i assumptes relacionats amb necessitats immediates. L’examen consta de quatre parts: comprensió, estructures lingüístiques, expressió escrita i expressió oral.

Preus cursos novembre 2017

Preus cursos juny 2018

Àrea de comprensió

Comprensió oral Primer escoltaran un diàleg d’una situació corrent, i hauran de decidir si els enunciats de l’1 al 5 són vertaders o falsos. El text l’escoltaran dues vegades. Després escoltaran un text i hauran de decidir quina de les tres opcions és la correcta per a completar els enunciats del 6 al 10. Comprensió lectora Primer llegiran un text i posaran una creu en la casella corresponent a cada enunciat segons siga vertader (v) o fals (F). Després llegiran un text i marcaran la resposta més adequada per a cada enunciat.

Àrea d´estructures lingúístiques

Haurà de triar l’opció correcta (a, b, c) sobre qüestions de lèxic i semàntica, morfologia i sintaxi i sobre normativa ortogràfica.

Àrea d´expressió escrita proves-jqcv-1-638

Haurà d’escriure un text d’aproximadament 50 paraules (mínim).

Àrea d´expressió i interacció oral

Situació Comunicativa L’examinand rebrà per escrit una situació comunicativa en què intervindran dos personatges i haurà d’assumir i interpretar el paper d’un. Conversa Guiada L’examinand mantindrà una conversa guiada amb els examinadors en la qual li faran preguntes.

Per a aprovar el mitjà (o l’elemental, o el nivell oral, o el superior) és qüestió d’interés i, per què no, d’un curset de valencià. A Route 66 Idiomas en fem molts durant tot l’any. Els cursos que comencen al setembre o més endavant poden ajudar-vos a fer amb molt d’èxit els exàmens de novembre o de juny per a l’obtenció dels títols.
Us hi atreviu? Doncs poseu fil a l’agulla endavant les atxes!

 

Consulteu-nos

Más Información


Formulario de matrícula Términos y condiciones Forma de pago Prova de nivell Fechas de exámenes