Coneixements Elementals B1

Coneixements Elementals B1 de Valencià

Objectiu general

La persona que opte a aquest certificat ha de ser capaç de comprendre les idees principals i les secundàries d’una informació clara sobre temes diversos. Ha de poder fer front a la major part de dificultats lingüístiques que es curso_valenciano_valenciapoden produir en situacions de comunicació real. Ha de poder produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interés personal, i ha de poder descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions breus de les opinions i dels projectes.

Preus cursos novembre 2017Preus cursos juny 2018

Àrea de comprensió

Primer llegiran un text i posaran una creu en la casella corresponent en cada enunciat segons siga vertader (v) o fals (F).
Després llegiran un text i marcaran la resposta més adequada per a cada enunciat.

Àrea d´estructures lingüístiques

Haurà de triar l’opció correcta (a, b, c) sobre qüestions de lèxic i semàntica, morfologia i sintaxi i sobre normativa ortogràfica.

Àrea d´expressió escrita proves-jqcv-Route-66-Idiomas

Haurà d’escriure un text d’aproximadament 100 paraules (mínim),després de triar entre dues opcions.

Àrea d´expressió i interacció oral

L’examinand triarà una lectura de les dues que li presentaran, la llegirà i, a continuació, conversarà amb els examinadors sobre el seu contingut.
En la conversa els examinadors li podran fer preguntes i l’examinand haurà de contestar-les.

Traure el mitjà (o l’elemental, o el nivell oral, o el superior) és qüestió de bona cosa d’interés i, per què no, d’un curset de valencià. A Route 66 Idiomas en fem molts durant tot l’any. Els cursos que comencen a setembre o més endavant poden ajudar-vos a fer amb molt d’èxit els exàmens del novembre o del juny per a l’obtenció dels títols.
Us hi atreviu? Doncs poseu fil a l’agulla endavant les atxes!

 

Consulteo-nos

Más Información


Formulario de matrícula Términos y condiciones Forma de pago Prova de nivell Fechas de exámenes